Privacy en cookie statement

We respecteren en bewaken je privacy.

 • Privacy statement

  In de dagelijkse bedrijfsvoering van de Content Creator worden persoonsgegevens door en voor ons verwerkt. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy hierbij gerespecteerd wordt. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Naast deze algemene regels kunnen specifieke regels van kracht zijn bij bepaalde persoonsgegevensverwerkingen Wij willen u met het privacy statement graag informeren over welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

  Verwerken van uw persoonsgegevens

  Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals voor- en achternaam en e-mailadres. Het verwerken van persoonsgegevens zijn alle handelingen die de Content Creator of een andere partij in naam van de Content Creator kan uitvoeren met persoonsgegevens, bijvoorbeeld het opslaan, raadplegen en verwijderen van persoonsgegevens. De Content Creator verwerkt met name persoonsgegevens van haar werknemers, klanten, tegenpartijen, bezoekers (van onze website) en leveranciers.

  De Content Creator spant zich in om uw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is en uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of worden verwerkt. De Content Creator heeft voor diverse persoonsgegevensverwerkingen een passende bewaartermijn vastgesteld. Na het verloop van deze termijn worden uw persoonsgegevens verwijderd. Verder zorgen wij dat uw persoonsgegevens juist zijn en waar nodig geactualiseerd worden. De Content Creator neemt passende technische en organisatorische waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen en zorgt dat deze gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

  Verwerkingsdoeleinden

  De Content Creator verwerkt uw persoonsgegevens voor onder meer de onderstaande doeleinden. Als uw persoonsgegevens voor een bepaald doel verstrekt zijn, dan worden deze gegevens niet voor een ander doel gebruikt.

  Leveren van diensten of producten aan klanten

  De Content Creator verwerkt op kleine schaal persoonsgegevens van diens vertegenwoordigers, klanten of contactpersonen. De Content Creator verwerkt voor haar dienstverlening op het gebied van het betalingsverkeer uw voor- en achternaam en IBAN-nummer. De Content Creator verwerkt verder gespreksverslagen. Deze documenten kunnen persoonsgegevens van u bevatten. Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst(en) verwerkt. De Content Creator verwijdert in principe deze gegevens zeven jaar na afloop van overeenkomst of zoveel langer als nodig is indien u meerdere overeenkomsten afgesloten heeft bij de Content Creator. 

  Verzenden van nieuwsberichten

  De Content Creator gebruikt uw e-mailadres voor het versturen van nieuwsberichten. Middels deze berichten wordt u onder andere op de hoogte gebracht van ontwikkelingen. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de opt-out in het betreffende nieuwsbericht. Zodra u aangeeft geen nieuwsberichten van de Content Creator meer te willen ontvangen, dan wordt uw e-mailadres verwijderd.

  Verzamelen van statistieken voor de website

  De Content Creator gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van statistieken voor de website, bijvoorbeeld van de meest bezochte pagina’s. Hiervoor gebruiken wij tracking cookies. Met de informatie die deze cookies verzamelen, onderzoeken we tevens hoe we de website kunnen verbeteren. De genoemde statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Tevens kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze manier kan de Content Creator haar dienstverlening op de website verder optimaliseren.

  Uw rechten

  De personen wier persoonsgegevens verwerkt worden door de Content Creator, hebben onder bepaalde omstandigheden onder de AVG het recht om de persoonsgegevens van de Content Creator te ontvangen, om de persoonsgegevens in te zien, om onjuiste persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken en om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Verder hebben deze personen het recht van bezwaar en het recht op een menselijke blik bij besluiten. De Content Creator zal in beginsel geen kosten voor het verstrekken van informatie en het treffen van maatregelen in rekening brengen, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is. Wij verzoeken u om contact op te nemen als u gebruik wilt maken van een dergelijk recht.

  Beveiliging van uw persoonsgegevens

  De Content Creator moet de persoonsgegevens die binnen het bedrijf verwerkt worden, beveiligen door het treffen van passende en organisatorische maatregelen. Onze medewerkers en externe medewerkers kunnen alleen toegang krijgen tot de informatie die zij nodig hebben voor de uitvoering van de werkzaamheden.

  Verwerkingsregister

  De Content Creator heeft een verwerkingsregister waarin de belangrijkste bedrijfsprocessen van ons bedrijf opgenomen zijn.

  Internetsites van derden

  Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks of verwijzingen met onze website zijn verbonden.

  Wijzigingen privacy statement

  De Content Creator behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen in het privacy statement door te voeren. Het is daarom van belang dat u het privacy statement met regelmaat doorneemt.

  Klachten

  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door of in naam van de Content Creator, dan verzoeken wij u contact op te nemen . U kunt een klacht ook voorleggen aan één van de volgende instanties:

  Het juridisch loket bij u in de buurt. De rechtsbijstandsverzekeraar. De rechter. Daarnaast kunt u in dat geval ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Cookie statement

  Cookies

  De website van de Content Creator maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker worden gestuurd en op de pc van de bezoeker worden opgeslagen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Tevens zorgt het gebruik van cookies ervoor dat u niet ineens in een sessie van een andere gebruiker terecht komt, en andersom. Een cookie geeft u namelijk een tijdelijke unieke identiteit voor de duur van uw bezoek aan de internetsite. U kunt het gebruik van cookies via uw browser desgewenst toestaan of verhinderen. Ook kunt u de browser dusdanig instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Het niet accepteren van cookies kan ervoor zorgen dat u mogelijk niet van alle onderdelen van de internetsite (optimaal) gebruik kunt maken.

  Directe cookies

  Deze website bevat alleen directe cookies. Dit zijn cookies die worden gemaakt door de internetsite die daadwerkelijk bekeken wordt. Er bestaan ook indirecte cookies. Dit zijn cookies die op de harde schijf worden geplaatst door andere websites dan de website die u op dat moment bekijkt. Denk bijvoorbeeld aan reclamebanners op een webpagina.

  Tijdelijke en permanente cookies

  Cookies die per sessie worden opgeslagen, zijn tijdelijke cookies. Deze worden van de computer verwijderd zodra u uw internetbezoek beëindigt en de browser afsluit. Permanente cookies bevatten een vervaldatum en blijven tot die datum op de computer staan. Deze website gebruikt beide soorten cookies.

  Laatst bijgevwerkt op  21-07-2020

 • Tekst op maat pakket
 • Vindbare, inspirerende en overtuigende teksten
 • Foutloos geschreven teksten
 • Bovenaan in de zoekresultaten
 • SEO-proof
 • Meer websitebezoekers
 • Naamsbekendheid
 • Een goede online reputatie